Array ( [mr_id] => 86110 [mr_node] => 76211 [mr_media] => 76450 [mr_field] => image [mr_order] => 0 [media_id] => 76450 [media_album] => 1 [media_path] => media/2019/09/76450.jpg [media_name] => 101858133880.jpg [media_type] => 0 [media_creation_date] => 2019-09-09 17:58:59 )
Facebook Instagram Youtube
Հանքարդյունաբերողը 2013-15թթ պետությանը պատճառել է 96 մլն դրամի վնաս
Ոստիկանությունը 96 մլն դրամի վնասի փաստով հարուցել է գործ:

Հանքարդյունաբերությամբ զբաղվող մի ընկերություն 2013-15 թվականներին պետությանը պատճառել է 96 մլն դրամի վնաս: Ոստիկանությունը պարզել է, որ ընկերությունը ձեռք է բերել մեկ այլ ընկերության հանքարդյունաբերական սարքավորումները, 10ը հեկտար տարածք, որն այդ ժամանակ գտնվել է գործունեություն ծավալելու համար լիցենզիա ստանալու գործընթացում։ Հարուցվել է գործ։