Facebook Instagram Youtube
Ամբողջ օրը
Առավոտ
Ցերեկ
Երեկո
Գիշեր
06:00
Եղիր պատրաստ
06:30
Շաքարային դիաբետով երեխաներին աջակցող «Երազ» բարեգործական հիմնադրամը 10 տարեկան է
Հ/Ն ՙԴոմինո՚
07:30
Հ/Ն «Ոսկե դպրոց»
08:30
Հ/Ս "Տնփեսա"
09:20
Անհասցե ծնվածները
Հ/Ս ՙԱնհասցե ծնվածները՚
10:15
Հ/Ն «Ոսկե դպրոց»
10:50
Շաքարային դիաբետով երեխաներին աջակցող «Երազ» բարեգործական հիմնադրամը 10 տարեկան է
Համերգ
12:00
Շաքարային դիաբետով երեխաներին աջակցող «Երազ» բարեգործական հիմնադրամը 10 տարեկան է
Ժամը լրատվական
12:20
Վերջին գործարքը
Հ/Ս ՙՎերջին գործարքը՚
13:10
Եղիր պատրաստ
13:40
Շաքարային դիաբետով երեխաներին աջակցող «Երազ» բարեգործական հիմնադրամը 10 տարեկան է
Հ/Ն ՙԴոմինո՚
15:00
Հ/Ն ՙԵրգիր, թե կարող ես՚
16:00
Շաքարային դիաբետով երեխաներին աջակցող «Երազ» բարեգործական հիմնադրամը 10 տարեկան է
Ժամը լրատվական
16:25
Հ/Ն «Ոսկե դպրոց»
17:30
Հ/Ս "Տնփեսա"
18:30
Անհասցե ծնվածները
Հ/Ս ՙԱնհասցե ծնվածները՚
19:10
Վերջին գործարքը
Հ/Ս ՙՎերջին գործարքը՚
20:00
Շաքարային դիաբետով երեխաներին աջակցող «Երազ» բարեգործական հիմնադրամը 10 տարեկան է
Ժամը լրատվական
21:00
Հ/Ս "Տնփեսա"
21:45
Անհասցե ծնվածները
Հ/Ս ՙԱնհասցե ծնվածները՚
22:30
Հ/Ս ՙՀրեշների գայլը՚
23:20
Ֆուլ Հաուս
Ֆուլ Հաուս
23:50
Շաքարային դիաբետով երեխաներին աջակցող «Երազ» բարեգործական հիմնադրամը 10 տարեկան է
Հ/Ն ՙԴոմինո՚
00:30
Հ/Ս ՙԱմնեզիա՚
01:00
Վերջին գործարքը
Հ/Ս ՙՎերջին գործարքը՚
01:30
Հ/Ն «Ոսկե դպրոց»
02:00
Անհասցե ծնվածները
Հ/Ս ՙԱնհասցե ծնվածները՚
02:40
Շաքարային դիաբետով երեխաներին աջակցող «Երազ» բարեգործական հիմնադրամը 10 տարեկան է
Հ/Ն ՙԴոմինո՚
03:30
Եղիր պատրաստ
04:00
Հ/Ն «Ոսկե դպրոց»
04:30
Շաքարային դիաբետով երեխաներին աջակցող «Երազ» բարեգործական հիմնադրամը 10 տարեկան է
Ժամը լրատվական
05:20
Հ/Ս ՙՀրեշների գայլը՚
Լուրեր
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ավելին